Aanvragen/toekenningen omgevingsvergunningen

Bij de gemeente zijn onlangs de volgende vergunningen aangevraagd resp. toegekend.

Vergunningen aangevraagd:

  • Plaatsing van een 6-tal baniermasten op het parkeerterrein van het Visser ’t Hooft lyceum aan de Kagerstraat
  • Realiseren van noodlokalen voor het Da Vinci-college
  • Kappen van bomen voor het project Vogelwijk en Raadsherenbuurt (incl. omgeving Antonie Duycklaan)
  • Bouw van 51 appartementen aan de Mariënpoelstraat door Stichting Boerhaave
  • Restaureren dak en plaatsen zonnepanelen SCOL aan de Mariënpoelstraat

Een eerder ingediende aanvraag van een evenementenvergunning voor het organiseren van een bevrijdingspopfestival in de Leidse Hout op 5 mei as. is ingetrokken.

Vergunning toegekend:

  • Plaatsing van 3 windturbines (voor onderwijsdoeleinden) op dak van het Leystedegebouw

Op 1 april vindt er een bijeenkomst plaats voor omwonenden en wijkbewoners over het plan van de gemeente om het aantal speeltoestellen voor kinderen op het Agnesplantsoen uit te breiden.