Uitnodiging bijeenkomst verkeersproblematiek zeezijde MIRT-verkenning

We willen u graag op de hoogte brengen van de plannen die worden ontwikkeld voor het OV knooppunt Leiden Centraal, en dan vooral van de gevolgen ervan voor de verkeersafwikkeling om en in onze woonwijken. Tussen onze wijken loopt een belangrijke, regionale Oost-West verbindingsas, de Rijnsburgerweg. Deze is al jaren onderwerp van gesprek. Denk aan de files en de verkeersveiligheid rondom de Posthofrotonde, het sluipverkeer door de wijken heen en de aantasting van de leefbaarheid. De problemen zijn bekend, een oplossing is niet makkelijk en nog niet gevonden.

We nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst:
Datum: woensdag 3 juli
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Locatie: Kantine Leiden Atletiek, Antonie Duycklaan 9A
Aanmelden: Graag even aanmelden via communicatie@houtkwartier.com

Van het MIRT-team zullen programmamanager Huib van der Kolk, omgevingsmanager Len Hazeleger en verkeerskundige Jan Waalen aanwezig zijn.

Meer achtergrondinformatie vindt u hier