Commentaar Houtkwartier op (bouw)-visie Stationsgebied

Onlangs is de concept gebiedsvisie voor het stationsgebied openbaar gemaakt. Iedereen kon daarop commentaar geven en dat heeft ook de wijkvereniging gedaan. Het commentaar vind u hier.

De concept gebiedsvisie is duidelijk beter dan het stedenbouwkundig plan van 2012. Het bevat een prima voorstel voor de inrichting van de Connexxion-locatie.

Er wordt verder helaas weinig aandacht besteed aan de westzijde van het spoor. Er wordt geen oplossing geboden voor de Rijnsburgerweg. Deze weg is wel een belangrijke toegang tot het stationsgebied en de binnenstad.

De concept gebiedsvisie kan en moet worden aangevuld.

Lees op uw gemak wat we er verder nog van vinden.