D66 peilt meningen over busstation op 15 november

Ga op 15 november D66 vertellen wat u van de mogelijke verplaatsing van het busstation naar de Bargelaan vindt. D66 is de grootste partij in de gemeenteraad en heeft dus de sleutel over de plannen in handen.

(De Grote Beer, Rembrandtstraat 27, 20.00 uur)

Verplaatsen busstation Leiden Centraal
Alleen doorgang geven aan de verplaatsing van het busstation bij Leiden Centraal naar de zeezijde als de busverbinding tussen de Leidse wijken daar niet onder lijdt.” (verkiezingsprogramma D66)

Moet het ‘Terweepark’ wijken voor de plannen aan de voorzijde van het busstation? Kan de Rijnsburgerweg/Bargelaan het extra verkeer aan? Blijft de wijk bereikbaar en de veiligheid van fietsers gegarandeerd?

In het verkiezingsprogramma van D66 wordt het busstation verplaatst ‘als de busverbinding tussen de Leidse wijken daar niet onder lijdt’ (zie hierboven). Dat vinden wij een nogal mager criterium. Wij denken dat daar nog zeker vijf criteria bij horen om écht een goede afweging te maken:

  • bereikbaarheid
  • leefbaarheid wijk
  • milieu
  • toekomst openbaar vervoer, HOV
  • verkeersveiligheid

Tijdens een openbare bijeenkomst van D66’s commissie ruimtelijke ordening en bereikbaarheid kunnen wij de gemeenteraadsfractie duidelijk maken dat er wel wat meer speelt. Gaat er allen heen!