Dit zijn de argumenten voor een busstation in het Terweepark

Vreest niet! Het gemeentebestuur heeft al in september besloten dat het busstation op de huidige locatie blijft.

Maar dat was een voornamelijk ‘bestuurlijke’ beslissing: het meest ‘kansrijke’ alternatief – het Terweepark – bleek geen draagvlak te hebben. Vanavond presenteert het gemeeentebestuur alle inhoudelijke argumenten rond alle beoordeelde alternatieven.

6 december, van 17.00 tot 20.00 uur
Stationsplein 107

Klik hier voor een samenvatting (van 30 pagina’s) van de complete beoordeling van alle locatie-alternatieven.

Voor de wijk(vereniging) is vooral belangrijk hóe de haalbaarheid van de busroutes van- en naar het station zijn beoordeeld. Voor de Terweelocatie bleek de onderzoekers dat omvangrijke aanpassingen aan scheiding van fiets- en busverkeer nodig zouden zijn. Waaronder ongelijkvloerse fietskruising op de Posthofrotonde (p. 26), en dat nader onderzoek nodig zou zijn om vast te stellen of het werkelijk mogelijk is voetgangers en busverkeer op de Bargelaan elkaar niet te laten kruisen (p.10).

In de komende tijd zullen wij aandacht blijven houden voor de verkeersafwikkeling vanaf de huidige locatie. Deze wordt deels voorzien (p. 17) langs de Bargelaan/centrumroute.