Presentatie Leiden Centraal Park – 11 december

Kom op 11 december naar het Groene Idee Café, waar het Burgerpanel Leiden Centraal Park zijn concept-burgervisie presenteert en met u wil meedenken over wat de gemeente al verkoopt als ‘duurzaamste kilometer van Nederland’, het nieuwe Stationsgebied. 

Het drukste stukje van Leiden gaat grondig veranderen en biedt de ultieme mogelijkheid om samen met burgers een duurzaam gebied te ontwikkelen. Wat zijn uw ideeën over groen, energie-neutraliteit, hittestress en wateroverlast? Wij horen dat graag op

maandag 11 december om 20.00 (inloop vanaf 19.30) in Cafe Scheltema, Marktsteeg 1.

Centraal staan op deze avond de vragen rond duurzaamheid in het Stationsgebied:

  • Het Stationsgebied Parijs-proof: wat betekent dat?
  • De duurzaamste kilometer van NL: hoe kan Leiden vooroplopen?
  • Wat moet er in de paragraaf Duurzaamheid van de Burgervisie?
  • Wanneer is bouwen op kleine oppervlaktes in het Stationsgebied duurzaam?
  • Wat stellen we ons voor bij een park in het Stationsgebied?
  • Hoe krijgt Leiden Centraal Park een prominente plek in het collegeakkoord?
  • Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor dit burgerinitiatief?

 

Toegang is gratis.
Meld u aan via leidencentraalpark@gmail.com