Einde oefening busstation, op 6 december

Kom nog één keer allemaal naar een bijeenkomst over het busstation. Op 6 december kan iedere belangstellende kennis nemen van de uitkomsten van de (zomer)onderzoeken naar de locaties van het busstation.

6 december, van 17.00 tot 20.00

Stationsplein 107

De bijeenkomst is door het gemeentebestuur opgezet als ‘informatiemarkt’. Wij kunnen dan documenten inzien en met de onderzoekers in gesprek.

Dit is de voorlopig laatste activiteit naar aanleiding van het plotselinge besluit van het gemeentebestuur niet langer alternatieve locaties te onderzoeken, maar het busstation gewoon te laten waar het hoort.