Energiescan voor VVE.

Energiescan voor VVE’s

De gemeente Leiden biedt de mogelijkheid aan om een energiescan te laten uitvoeren. Deze is gratis. Er kunnen maximaal 20 VVE’s gebruik maken van deze mogelijkheid.

Voor sommige VVE is dit niet relevant gezien de recente bouwdatum voor andere mogelijk wel. Het gaat om een uitgebreide scan met monitoring van het energiegebruik. De scan wordt uitgevoerd door een extern bureau. De VVE ontvangt een rapport met een technisch en financieel advies.

Het rapport gaat in op:

  • Wettelijke verplichtingen
  • Energieverbruik
  • Verlichting
  • Isolatie
  • Verwarming
  • Sturing en monitoring
  • Duurzame energie opwekking
  • Subsidies en financiering

Van de VVE, die gebruik wil maken van dit aanbod, wordt verwacht dat deze een proactieve houding heeft. De VVE wil na de scan stappen zetten in het verduurzamen van het gebouw. De ambities liggen hoger dan de bestaande wettelijke eisen.

Wil je met jouw VVE in aanmerking komen voor deze scan? Stuur dan een email naar communicatie@houtkwartier.com. Dan sturen we een link naar het aanmeldingsformulier.

N.B.

VVE’s gerelateerd aan het beheer van parkeerplaatsen kunnen hier geen gebruik van maken.