Gemeente verklaart status parkeerboetes

“Persverklaring parkeerboetes

Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag zijn er berichten verschenen dat parkeerboetes (lees: naheffingsaanslagen) van de gemeente Leiden sinds 2015 niet geldig zijn. Dit is niet juist.

De uitspraak van het hof betreft een parkeerboete uit de eerste helft van 2015. Tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015 was de aanwijzing van de heffingsambtenaar die bevoegd is tot het uitschrijven van parkeerboetes niet goed geregeld. Mede om die reden heeft de rechter besloten dat de parkeerboete niet betaald hoefde te worden. De aanwijzing van de heffingsambtenaar had niet alleen betrekking op de parkeerboetes, maar ook op leges, marktgelden, binnenhavengelden en parkeerbelasting voor vergunninghouders.

Het college van b en w heeft op 21 april 2015 de aanwijzing van de heffingsambtenaar correct vastgesteld, die op 1 juli 2015 in werking had moeten treden. Recent is geconstateerd dat dit aanwijzingsbesluit niet gepubliceerd is in gemeenteberichten en daarom niet in werking is getreden. Hierdoor was de gemeente sinds 1 juli 2015 formeel niet bevoegd om parkeerboetes, leges, marktgelden, binnenhavengelden en parkeerbelasting voor vergunninghouders op te leggen. Dit wordt met publicatie op donderdag 24 augustus 2017 hersteld en daarmee treedt de bevoegdhedenregeling in werking.

 

Wat betekent dit?

  • Alle naheffingsaanslagen, leges en andere aanslagen die ouder zijn dan zes weken en waar geen juridische procedure meer tegen loopt zijn nu al geldig.
  • Alle naheffingsaanslagen, leges en andere aanslagen die na 24 augustus 2017 worden opgelegd zijn ook allemaal geldig (want dan is de bevoegdhedenregeling alsnog in werking getreden na publicatie).
  •  Voor bezwaren tegen naheffingsaanslagen, leges en andere aanslagen die nu lopen of die de komende week worden ingediend, op grond van het tijdelijk niet in orde zijn van het aanwijzingsbesluit, geldt dat deze bezwaren worden afgewezen, mits wij op het moment van die afwijzing nog bevoegd zijn om voor dat zelfde feit opnieuw een naheffingsaanslag op te leggen. Voor de oudere (hoger-) beroepszaken die nog lopen wordt bekeken of de gemeente nu nog bevoegd is opnieuw een naheffingsaanslag op te leggen.

Bezwaar maken tegen bijvoorbeeld een naheffing (parkeerboete) heeft alleen zin op inhoudelijke gronden en zoals altijd binnen zes weken na datum van de naheffing. Verkeersboetes – bijvoorbeeld voor foutparkeren en door rood rijden – vallen niet onder gemeentelijke regelgeving.

Over individuele gevallen en hypothetische casus doet de gemeente hier geen uitspraak.”