Locatie busstation wordt breed onderzocht

Het ‘participatietraject’ over de locatie van het busstation stuurt serieus aan op gelijkwaardige beoordeling van vele alternatieve locaties voor het busstation. Dat bleek op de laatste bijeenkomst voor de zomer op 5 juli jl.
Gezien de vele – waarschijnlijk betere – opties lijkt het aannemelijk dat de locatie Terweepark niet meer serieus genomen zal worden.

‘Bestuurlijke’ molens en wandelgangen
Sinds de roerige wijkbijeenkomst van 17 januari is er veel gebeurd. Gelukkig trokken B&W eind januari het heilloze plan voor verplaatsing naar het Terweepark in. Daarna duurde het even voor het ‘participatietraject’ op gang kwam.

Bij de laatste bijeenkomst voor de zomer op 5 juli toonden de betrokken ambtenaren een overzicht van alle mogelijke locaties voor een busstation. Dat zijn er zeventien, op, onder, voor en achter het station. Tegelijkertijd lieten de ‘procesbegeleiders’ zien aan de hand van welke criteria de plaatsing van een busstation móet worden getoetst.
Zie hier het verslag van die bijeenkomst door de gemeente.

Eindelijk serieus
Het gaf ons de indruk dat er eindelijk serieus wordt naar het totaal wordt gekeken. Waarom?

  • technisch betrokken ambtenaren waren aanwezig (niet alleen de ‘procesbegeleiders’)
  • verantwoordelijk ambtenaren waren duidelijker over de verdere afhandeling dan de wethouder
  • het totaal aantal serieus genomen opties
  • de correcte weergave van de afwegingscriteria