Gemeenteraad moet wijkvereniging € 100 per dag betalen

De Raad van State heeft de gemeenteraad van Leiden een dwangsom van € 100 per dag opgelegd zolang de gemeenteraad nog géén nieuwe evenementenregeling voor de Leidse Hout heeft vastgesteld. Dit was een eis van de uitspraak van de Raad op 4 september 2013.

De gemeenteraad is er niet in geslaagd een nieuwe regeling binnen de opgelegde termijn (één jaar) vast te stellen. Daarna heeft de wijkvereniging de raad herinnerd en tenslotte in gebreke gesteld. Op 1 mei jl. heeft de Raad van State ons gelijk gegeven, maar de gemeenteraad nog eens achttien weken de tijd gegeven. Ook die termijn is nu verlopen (afgelopen vrijdag 4 september), zodat de gemeenteraad ons vanaf die datum tót de dag dat een nieuwe regeling wordt vastgesteld € 100,- verschuldigd is.

Het bestuur zal zich beraden op de bestemming van dat geld.

Zie ook het Leidsch Dagblad.