Nieuweroord, de gemeente legt uit

Op dinsdag 29 september bent u om 20.00 uur welkom bij een bijeenkomst over Nieuweroord in de speeltuin Vogelwijk. Komt allen, maar meld u wel vóór 22 september aan bij l.van.kooperen@leiden.nl.

Wilt u weten hoe het met de plannen voor de oude zusterflat staat? Wilt u weten wat een ‘ambitiedocument’ is, hoe zich dat verhoudt tot een ‘kaderbesluit’? Hoe het gemeentebestuur de ‘ruimtelijke kwaliteit’ wil waarborgen en welk ‘beoordelingskader’ daarbij geldt?

Kom dan op 29 september naar de speeltuin, van 20.00 tot 22.00 uur.

Ambitiedocument
Met het ambitiedocument wordt aangegeven welke ambities de gemeente heeft voor de herontwikkeling van Nieuweroord. Het beschrijft de gewenste ruimtelijke kwaliteit en de daarbij horende kaders en wensen. Het ambitiedocument is een uitwerking van het kaderbesluit. De denktank (een groep bewoners uit de omgeving) heeft de gemeente geadviseerd over het ambitiedocument.
Het ambitiedocument is het beoordelingskader voor de ruimtelijke kwaliteit bij de selectie van een marktpartij die de locatie gaat herontwikkelen. De mate waarin de plannen van de marktpartijen aansluiten op de gestelde eisen en wensen bepalen mede welke marktpartij geselecteerd wordt. Daarnaast wordt gekeken naar de manier waarop de marktpartij de omgeving betrekt bij het ontwerp, de kansen en risico’s in beeld brengt en tot slot de vraag hoe het plan aansluit op de woningmarkt.