GroenLinks spreekt zich uit tegen busstation in TerweePark

Vandaag meldde GroenLinks zich formeel als tegenstander van een eventuele verplaatsing van het busstation naar het TerweePark. Jos Olsthoorn: “Wij waren al kritisch, maar hebben nu het concept raadsvoorstel met alle onderzoeken kunnen bestuderen: wij kunnen de verplaatsing van het busstation naar de Zeezijde niet steunen.”

Voor GroenLinks tellen de volgende argumenten zwaar mee:

  • Alle betrokkenen hebben inmiddels aangegeven tegen dit plan te zijn: de buurtbewoners, de provincie, Arriva, Rover, de Fietsersbond, scholen. Als iedereen met enige verstand van zaken aangeeft dit een slecht plan te vinden, dan is het gewoon een slecht plan.
  • Bij de verplaatsing gaat een uniek stukje groen en een unieke monumentale villa verloren.
  • De nieuwe locatie maakt het veel gevaarlijker voor fietsers (scholieren en anderen) om veilig te kunnen fietsen.
  • De verplaatsing is geen verbetering voor het openbaar vervoer. Reistijden worden langer en het busstation wordt moeilijker vindbaar.
  • Van de mooie Rijnsburgerweg (wat eigenlijk een laan zou moeten zijn) wordt een snelweg gemaakt.