Ook CDA zegt Nee tegen busstation in Terwee

Het CDA heeft ons nog eens de belangrijkste onderbouwing van haar mening over verplaatsing van het busstation naar het Terweepark toegestuurd. Geen speld tussen te krijgen.

“Al sinds 2012 is het CDA tegen verplaatsing van het busstation:

  • Bij de verplaatsing van een busstation moet voorop staan dat het OV hier bij gebaat is. Uit alles blijkt dat dat niet zo is: busroutes worden langer, de capaciteit voor haltes op Terwee is onvoldoende en de treinreiziger moet straks zoeken naar het busstation dat niet meer zichtbaar is vanuit Leiden Centraal. De leidende argumenten van het College zijn die van ruimtelijke ordening en niet ten gunste van het OV.

 

  • Verkeersveiligheid is voor het CDA één van de belangrijkste redenen om tegen dit onzalige plan te zijn. Op dit moment is de Rijnsburgerweg al een drukke weg met fietsers op weg naar school en werk. Ook het autoverkeer loopt met regelmaat vast. Het toevoegen van honderden busbewegingen zullen de Rijnsburgerweg onveilig en onprettig maken. De benodigde aanpassingen zullen van de Rijnsburgerweg een snelweg maken.

 

  • Alle direct belanghebbenden zijn tegen: buurtbewoners, provincie, Arriva, reizigers, Rover, de fietsersbond en de scholen. De noodzaak tot verplaatsing wordt door het College niet aangetoond. Hoe kun je een verplaatsing van een busstation willen, terwijl de busmaatschappij laat weten tegen te zijn? Ongekend.

 

  • Het verplaatsen van het busstation naar de Terweelocatie gaat ten koste van een monumentale villa en het schaarse groen wat deze stad nog rijk is.”