Hoe houden wij het Houtkwartier ‘schoon, heel en veilig’?

Of wij voortaan willen bijdragen aan het onderhoud van de openbare ruimte? Dit is de vraag die het gemeentebestuur ons op een bewonersavond in januari onder de titel ‘Samen aan de Slag’ wil voorleggen. Eerst maken wij samen een inventarisatie van de staat van dat onderhoud.

23 januari 2018, bewonersavond ‘Samen aan de Slag’

Bonaventura, Mariënpoelstraat, 20.00 uur

Wijkbeheerder John van Velzen zal ons komen uitleggen hoe het beheer en onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd, op basis van de landelijke normeringen en met als uitgangspunten ‘schoon, heel en veilig’.

Daarbij zal hij ingaan op resultaten van de stads- en wijkenquete en meldingen van bewoners over het onderhoud. En tenslotte zal hij ons uitdagen om zelf onderhoud ter hand te nemen.

Op 16 februari wil hij met bewoners door de wijk lopen om de stand van zaken te inspecteren. Kleinere herstelwerkzaamheden zullen daarna binnen 2 weken worden uitgevoerd.