Leiden koopt Hotel Haas – 12 december informatieavond

Dinsdag 28 november heeft het college van B&W besloten het Mariënpoel Hotel, Mariënpoelstraat 1a aan te kopen.

Informatieavond 12 december
van 18.30 tot 20.00
Visser ’t Hooft, Kagerstraat 1

Indien ook de gemeenteraad akkoord gaat zal het pand – na een beperkte interne verbouwing – verhuurd worden aan stichting De Binnenvest. Het pand zal gaan dienen als woonvoorziening voor negen mensen uit de maat-schappelijke opvang die weer in staat zijn om hun reguliere leven op te pakken.

Om uw vragen hierover te kunnen beantwoorden komen wethouder Van Gelderen en directeur Klooster van de St. Binnenvest op 12 december naar onze wijk.