Houtkwartier 2040! Buurtbijeenkomst met Wethouder Leeuwis op 31 januari om 19:30

HOUTKWARTIER 2040

Wijkbijeenkomst op 31 januari om 19:30 in het Driestar met wethouder Leeuwis: Thema Houtkwartier 2040.

Op donderdag 31 januari organiseert de wijkvereniging bij de Driestar school (Vennemeerstraat) een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over de toekomst van het Houtkwartier. We hebben het gemeentebestuur, leden van de gemeenteraad, Rover en ook de pers uitgenodigd. De bedoeling is de plannen en ideeën van de gemeente voor onze wijk en de directe omgeving te presenteren en daar een goede discussie over te hebben.

In de wijk is de afgelopen jaren veel gebeurd en er staat nog heel veel meer te gebeuren.

Zichtbaar zijn momenteel de bouw van Dieperhout, de nieuwe vmbo-school en nieuwbouw op de Boerhaave-locatie. In de planning staat nieuwbouw op het Connexxion terrein van 300 – 400 woningen vanaf 2023. De consequentie van alle woningbouw is dat de wijk over 5 jaar dubbel zoveel adressen telt als 5 jaar geleden.  

De infrastructuur in de wijk en de wegen er naartoe zijn tot nu toe niet of nauwelijks aangepast. Nu al constateren we:

  • Files, elke ochtend op de Rijnsburgerweg en aan alle kanten van de Posthofrotonde.
  • Ook aan de andere kant van de wijk bij de Oegstgeesterweg is het hommeles.

De wijk is de afgelopen jaren steeds minder groen geworden door het kappen van bomen en het weghalen van groen voor de nieuwbouw. Het college van B & W wil graag vergroenen en de wijk zou dit graag in de praktijk gebracht zien worden: meer groen in het Houtkwartier!

Samenvattend voor de avond: 

  • Lopende Bouwprojecten (Dieperhout, Boerhaave en vmbo)
  • Groene Corridor (combineren met herinrichting Boerhavelaan en Mariënpoelstraat)
  • Openbaar vervoer (Busstation, busroutes etc. )
  • Verkeersveiligheid en verkeersstromen (nieuwe Posthofrotonde, Masterplan wijk)
  • Connexxion terrein ontwikkeling (toegankelijkheid, parkeren, andere verkeersstromen)

We hopen op grote opkomst vanuit de buurt en ook vanuit de gemeenteraad.

Dieperhout.

Het project Dieperhout loopt wat betreft bouwwerkzaamheden gelukkig langzaam naar het einde. De samenwerking met SBB was moeizaam tot slecht en is een voorbeeld van hoe het NIET moet.   

De eengezinswoningen aan de Faljerilstraat zijn eind 2018 opgeleverd. De woningen aan de Kagerstraat worden in de tweede helft van januari’19 opgeleverd en de appartementen in februari 2019. Het gezondheidscentrum is naar verwachting begin maart klaar.

In de voorjaarsvakantie (23 februari t/m 3 maart 2019) worden, bij geschikte weersomstandigheden (boven 5 graden Celsius), de Dieperpoellaan, Kagerstraat en Houtlaan geasfalteerd. De reparatieplekken in de straten zijn nu te herkennen aan de betonnen straatstenen die er liggen. Het asfalteren is een relatief ingrijpend werk. Dit omdat de fundering moet worden vervangen en het asfalt bestaat uit verschillende lagen. Omdat alle drie de straten hiervoor één a twee dagen afgesloten moeten worden, wordt dit werk bij voorkeur in een schoolvakantie uitgevoerd. U krijgt hier te zijner tijd nog bericht over. Ook wordt de Faljerilstraat opnieuw bestraat

Alrijne.

Het Alrijne heeft in samenwerking met de gemeente een plan ontwerpen om de groenzone in en om het ziekenhuis te verbeteren. Op de inloopavond zijn deze plannen getoond.

Naar verwachting wordt het plan in april/mei 2019 aanbesteed. De werkzaamheden starten daarna en zijn voor de zomer grotendeels afgerond. De nieuwe bomen worden het volgend plantseizoen, na oktober 2019, geplant.

Daarnaast willen we graag samen met Alrijne, de parkeergarage verder aankleden met bijvoorbeeld klimplanten om het aanzicht verbeteren. Ook de lichtvervuiling zal aangepakt worden.  

Connexxion Terrein.

Zoals bekend heeft de gemeente het Connexxion terrein voor 8,5 mEuro aangekocht. Daarnaast zal voor zeker 0,5 mEuro de grond gesaneerd moeten worden.

De gemeente heeft aangegeven dat tot het eind van de huidige bus-concessie (2022) de garage gebruikt mag worden als busremise. Daarna moet de busmaatschappij hiervoor een andere oplossing vinden. Dit alles om vanaf 2023 woningbouw op dit terrein mogelijk te maken.  Gesproken wordt over 350 – 400 woningen. Dit betekent hoogbouw. Het betekent ook een aanmerkelijke toename van het autoverkeer. Het heeft consequenties voor het parkeren en de waterhuishouding.

Openbaar Vervoer visie van gemeente Leiden

Tot nu toe is geen duidelijke toekomstgerichte ov-visie zichtbaar. Door het sluiten van de remise in Leiden ontstaan volgens Rover extra kosten voor de busmaatschappij. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van het openbaar vervoer.  

In de omgevingsvisie 2040 heeft de gemeente Leiden opgenomen dat de trein van en naar Alphen/Utrecht vervangen worden door lightrail met gelijkvloerse kruisingen in de hele stad.

Busstation 2.0

De verplaatsing van het busstation naar de Terwee-locatie is definitief van de baan. De ambitie om de Stationsweg voor bussen te sluiten bestaat nog steeds. De consequentie daarvan is dat 70% van het busverkeer over de Bargelaan/Rijnsburgerweg kruising zal gaan rijden. (200 Bussen per uur!). Daarvan zal circa 30% over de Rijnsburgerweg en 70% onder het spoor door rijden. Daarmee zal de Rijnsburgerweg in de ochtend- en avondspits de-facto onbegaanbaar zijn voor ander verkeer dan bussen.

Al deze zaken hebben onze aandacht en willen we graag met u bespreken op 31 Januari.

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meedoen om uw wijk te verbeteren? Stuur een email naar: communicatie@houtkwartier.com