(Weer nieuwe) bouwactiviteiten

Opnieuw komt het gemeentebestuur met een bouwplan dat helemaal niet past in het huidige bestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan van onze wijk. Ditmaal voor een compleet nieuwe school op de huidige locatie van Bonaventura VMBO.

Deze nieuwe VMBO school is een combinatie van het huidige Bonaventura en Visser ’t Hooft aan de Vijf Meilaan. In die nieuwbouw moeten dan ook de VMBO-leerlingen van de Thermiek komen. Dat is een groep van 40-50 kinderen met een lichamelijke handicap, die elke dag met busjes (40 tot 50 dus) worden gehaald en gebracht. De school gaat van 350 naar 750 leerlingen. Een 5-tal architecten heeft hun visie gepresenteerd op dit plan. Het bestuur heeft deze presentaties mogen bijwonen.