Leiden subsidieert afsluiten eigen terrein

Ondernemers die op hun eigen parkeerterrein overlast hebben van ‘vreemdparkeerders’ als gevolg van de invoering van betaald parkeren kunnen een 50% bijdrage in de kosten van het afsluiten van hun terrein krijgen.

Op 1 december heeft de gemeenteraad deze regeling vastgesteld, die inmiddels is ingegaan. De subsidie is een éénmalige tegemoetkoming voor ondernemingen om het eigen parkeerterrein af te sluiten voor ‘vreemdparkeerders’. Het gaat om ondernemingen die parkeergelegenheid op eigen terrein hebben voor werknemers en/of klanten, en die vanwege de invoering van betaald parkeren overlast ervaren van ‘vreemdparkeerders’.

Hoe werkt het?
Als eigenaar van een eigen parkeerterrein kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor moet u onder meer met borden aangeven dat het om een ‘eigen terrein’ gaat, en aantonen dat u al minimaal twee maanden parkeeroverlast heeft. De gemeente vergoedt 50% van de netto kosten, met een maximum van € 7.500 per bedrijf.

Het aanvragen van subsidie kan via de site van de gemeente. Als bijlage(n) voegt u bewijs toe van de ervaren parkeeroverlast, zoals foto’s of filmpjes. Mocht u aanvullend vragen hebben over deze subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen met parkeermanagement, Brigit Smulders, b.smulders@leiden.nl.