Nieuwjaarsreceptie & ALV Houtkwartier: 11 januari 2019.

Komt u op vrijdag 11 januari naar de Nieuwjaarsborrel en de Algemene Ledenvergadering in het Theehuis van de Leidse Hout?! Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Om op de Ledenvergadering mee te kunnen stemmen moet u wel lid zijn. Dat kunt u worden door de contributie voor het (bijna) afgelopen jaar van € 20,- (per adres) vóór 11 januari 2019 te voldoen op bankrekening NL29 INGB 0007612058 t.n.v. wijkvereniging Houtkwartier. Vermeldt alstublieft uw adres bij de betaling.

Uw steun hebben we nodig en stellen wij enorm op prijs.

Namens het bestuur, graag tot ziens op de Nieuwjaarsborrel van 11 januari.