Onveilige verkeerssituaties aangepakt

Onze bestuursleden zijn al enige tijd in overleg met verkeersontwerpers om een aantal onveilige verkeersituaties binnen de wijk op te lossen. Daar begint aardig schot in te komen:

1. Over de onveilige situaties op de Posthof rotonde, de Rijnsburgerweg en het kruispunt Bargelaan-Rijnsburgerweg wil de gemeente niet praten. Dit hangt samen met de geplande verplaatsing van het busstation.

2. Spookrijden Kagerstraat

Door verbreding en verlenging van de vluchtheuvel wordt de toegang tot de Kagerstraat (bij de Faljerillaan) ‘afgeknepen’. Met Visser ’t Hooft is afgesproken dat er nog verder overleg zal plaatsvinden over de voorgestelde oplossingen en een mogelijk alternatief.

 

3. Eijmerspoelstraat/ Mariënpoelstraat/ Van Swietenstraat

Ook voor dit malle kruispunt wordt een nieuw ontwerp gemaakt.

 

4. Trottoir en parkeren Kagerstraat

Vanaf de Dieperpoellaan totaan de Zweilandlaan wordt een stoep aangelegd voor de mensen die parkeren aan de zijde van Alrijne.

 

5. Bushalte Zweilandlaan (bij de Vlieger)

Deze bushalte moet een stukje opgeschoven, zodat bussen de kruising met de Mariënpoelstraat niet blokkeren. Hiervoor moet nog een formeel ontwerp worden gemaakt.

 

De gemeente neemt zich voor de aanpassing van het kruispunt Kagerstraat-Faljerilstraat en de herinrichting van de Eimerspoelstraat in de voorjaarsvakantie (27 feb – 3 maart) uit te voeren.