Ingesproken bij commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid mbt Raadsherenbuurt

Afgelopen commissievergadering heeft Hans van Straaten ingesproken bij de commissievergadering Leefbaarheid en Bereikbaarheid over de het uitvoeringsbesluit fase 2 inzake de herinrichting van het zuidoostelijk deel van de Raadsherenbuurt. De tekst en het bijbehorende plaatje vindt u hier. Meer informatie over de verkeerssituatie in onze wijk vindt u in het menu onder het kopje VERKEER EN…

Participatie Posthof rotonde komt niet van de grond

Al vele jaren bestaat vanuit de wijk de behoefte om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer over de Posthof rotonde te verbeteren. De gemeente heeft nu de Posthof rotonde onderdeel gemaakt van het project verbeteren verbinding-as Noord Zuid Bio Science Park (van Naturalis tot en met Posthof rotonde (zie de linker figuur).  Aanleiding,…

Aanpassing van de Posthof-rotonde !

In juli heeft de gemeenteraad, via de kaderbrief 2019, een budget gereserveerd voor het oplossen van verkeersknelpunten aan de oostzijde van het Bio Science Park/westzijde Leiden Centraal Station. Het gaat om een budget van € 15 mln. Concreet gaat het om het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op de Rijnsburgerweg, …

Kom 27 maart naar presentatie verkeersveiligheidsmaatregelen

Op maandagavond 27 maart presenteert de gemeente zes voorstellen aan de inwoners van onze wijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Kom daarom om 18.30 naar de Aula van het Driestarcollege om hier kennis van te nemen. De plannen zijn in nauw overleg de wijkvereniging uitgewerkt. Uw reacties tijdens de avond zullen nog kunnen worden verwerkt…

Onveilige verkeerssituaties aangepakt

Onze bestuursleden zijn al enige tijd in overleg met verkeersontwerpers om een aantal onveilige verkeersituaties binnen de wijk op te lossen. Daar begint aardig schot in te komen: 1. Over de onveilige situaties op de Posthof rotonde, de Rijnsburgerweg en het kruispunt Bargelaan-Rijnsburgerweg wil de gemeente niet praten. Dit hangt samen met de geplande verplaatsing…

Kagerstraat nog meer ‘hufterproof’

Niet iedereen begrijpt het concept ‘eenrichtingsverkeer’. Daarom gaat de gemeente het nog moeilijker maken de Kagerstraat vanaf de Faljerilstraat in te rijden. Bewoners van de Kagerstraat signaleren al jaren dat huftersin grote getalen en zonder gêne spookrijden in de Kagerstraat. De moedwilligsten onder hen geven vaak extra gas richting Posthofrotonde om zo snel mogelijk de…