Participatie Masterplan Verkeer in gevaar

Beste Wijkbewoners,

Zoals jullie weten zijn we als buurtvereniging al sinds het begin van 2020 met de gemeente bezig om het “Masterplan Verkeer” voor de wijk van de grond te krijgen.

Dit heeft uitgemond in een eerste participatieronde in de zomer en een twee participatieronde, die nu loopt. Vanuit het bestuur zijn vele uren besteed om de gemeente te helpen bij het maken van de voorstellen. Tot dusverre waren we tevreden over de samenwerking met het projectteam van de gemeente alsmede over de informatievoorziening.

We zijn als wijkvereniging nu op een punt gekomen, dat we het op een aantal cruciale punten in deze tweede ronde niet eens zijn met de handelwijze van de gemeente. De punten waar we problemen mee hebben zijn:

  1. De gebrekkige of ontbrekende transparantie bij een aantal keuzes die we als wijk krijgen voorgelegd.
  2. De beperkte benadering van de participatie door de gemeente..
  3. De afwezigheid van een volledige wijkbrede verkeer- en parkeerbenadering

Een en ander is duidelijk geworden direct na de start van de 2e ronde participatie. Met de belangrijkste bezwaren heeft het projectteam niets gedaan.

Vorig weekend hebben we een brief aan de wethouder gestuurd met het verzoek om aan deze situatie iets te doen. De wethouder heeft niet gereageerd.

Dit weekeinde hebben we vervolgens alle leden van de gemeentraad benadert om de participatie en het project als geheel te redden.

Middels deze email stellen we de wijkbewoners op de hoogte van de meest recente stand van de ontwikkelingen.

Daarnaast willen we u op het hart drukken om de DoeMee site (met al haar beperkingen) te bezoeken en duidelijk te laten blijken wat u waarvan vindt.

De DoeMee website is ongeschikt voor uitgebreidere commentaren of alternatieve voorstellen.

Het is prima om via mail of een andere wijze te reageren bij het bestuur van de wijkvereniging. Dan zorgen wij dat de gemeente wordt geïnformeerd.

Een aantal bewoners van de Kagerstraat heeft al een alternatief voorstel gemaakt voor het kruispunt Rijnsburgerweg / Kagerstraat. Dit is voorzien van een tekening en de nodige toelichting.

Op een 3-tal aspecten kan en gaat het bestuur van de wijkvereniging u informeren. Dit betreft het volgende:

  • Parkeren
  • Spookrijden in de Kagerstraat
  • Het sluipverkeer

In de bijlage vindt u de brief aan de wethouder en die aan de gemeenteraad met de details van onze bezwaren.