Aanvullende Informatie Masterplan Verkeer

Beste Wijkbewoners,

Zoals beloofd ontvangt u via deze email uitgebreide informatie over de volgende 3 thema’s in onze wijk

We hebben geprobeerd om u een helder en overzichtelijk beeld te schetsen van de problematiek en de mogelijke oplossingen. Consequenties van alternatieven zijn beschreven. Er zijn duidelijke tekeningen toegevoegd. Er valt iets te kiezen. Laat ons weten waar u voor kiest.

Daarnaast willen we u op het hart drukken om de DoeMee site (met al haar beperkingen) te bezoeken en duidelijk te laten blijken wat u waarvan vindt.

De DoeMee website is ongeschikt voor uitgebreidere commentaren of alternatieve voorstellen.

Het is prima om via mail of een andere wijze te reageren bij het bestuur van de wijkvereniging. Dan zorgen wij dat de gemeente wordt geïnformeerd.