Raad van State buigt zich over Dieperhout – eindelijk

Op 25 juni heeft de raad van State zich eindelijk gebogen over onze bezwaren tegen het bestemmingplan Dieperhout. ‘Mosterd na de maaltijd’ kunt u denken. Dertien maanden ná onze indiening van bezwaren. En de uitspraak kan ‘door de zomermaanden’ tot eind september op zich wachten. Dan zijn de eerste woningen al bijna bewoond. Waarom hebben we toch doorgezet?

Wij hebben de Raad gevraagd zich uit te spreken over:

  • de door het gemeentebestuur gemaakte fouten in de inspraakprocedure
  • over ons belang dat bij plannen in de wijk óók gekeken wordt naar toekomstige én naburige ontwikkelingen ter beoordeling van de ernst van de veranderingen op het gebied van verkeer en leefbaarheid

Deze punten raken ons hoofdbelang, dat er zorgvuldig met de inbreng van de wijk wordt omgegaan. Met een beetje goede wil krijgt het gemeentebestuur hier nog een tikje op de vingers. Het zal echter niets veranderen aan de al in gang gezette bouwwerkzaamheden.

Wat het bestuur betreft is dit vooralsnog de laatste keer dat we ons zo in procedures verliezen. Intussen is een goed contact gelegd met verantwoordelijk wethouder Laudy en heeft het gemeentebestuur behoorlijk uitvoering gegeven aan de drie moties over Verkeer, Water en Inspraak.