Regenwater afvoer vanaf de ROC locatie

In de periode 9 t/m 27 april zullen achtereenvolgens de Dieperpoellaan, de Houtlaan en de Faljerilstraat afgesloten worden om de woningen op het riool aan te sluiten.

Volgens de wet Bouwbesluit is het verplicht om voor alle nieuwbouw projecten het afvalwater en het regenwater gescheiden af te voeren. Dit is ook opgenomen in het bestemmingsplan. Daarin wordt aangegeven, dat de afvoer van het regenwater van de gehele locatie via een regenwater riool op de Poelwetering zal plaatsvinden. Later is dit veranderd. Het regen water zou afgevoerd worden via een nieuwe riolering via de Kagerstraat naar de Zweilandlaan

 

De plannen zijn nu weer veranderd. Een deel van het regenwater wordt afgevoerd via de nieuwe riolering door de Kagerstraat. Het andere deel van het regenwater zal worden afgevoerd door de riolering in de Houtlaan. Te zijner tijd wordt hier ook een gescheiden riolering aangelegd. Tijdens de laatste bijeenkomst met de gemeente is nu meegedeeld dat de nieuwe huizen langs de Dieperpoellaan, de Houtlaan en de Faljerilstraat allemaal apart worden aangesloten op de huidige riolering in de Dieperpoellaan, de Houtlaan en de Faljerilstraat. Daarmee houdt de gemeente zich niet aan de wet Bouwbesluit en ook niet aan het bestemmingsplan.