Resultaten participatie Masterplan verkeer stap 3

De participatieronde voor het masterplan verkeer liep op 9 januari j.l. af. Veel mensen uit de buurt hebben de moeite genomen om de doemee site van de gemeente te bezoeken en hun commentaar op de voorstellen te geven of zelfs nieuwe betere voorstellen te doen.

De “doemee” website met al haar beperkingen, is op dit moment de enige participatie mogelijkheden die we als bewoners hebben.

Dit verkeermasterplan moet de inrichting van de buurt gaan beschrijving en vastleggen zodat de verkeer en parkeer situatie in de wijk voor de komende decennia goed geregeld is.

De uitkomsten van de participatie vindt u hier . Deze resultaten worden door de gemeente meegenomen bij de verdere ontwerpen voor de wijk.