‘Stadsbreed participatieproces voor de locatie van het busstation’

on

Het gemeentebestuur wil komend jaar een ‘stadsbreed participatieproces voor de locatie van het busstation’. Ditmaal worden alle belanghebbenden meteen betrokken. Ditmaal bestaat de uitkomst hoe dan ook uit twee varianten. En ditmaal zal het proces worden begeleid door onafhankelijke personen.

Eind januari heeft zij het eenzijdige voorstel voor onderzoek naar een busstation in het Terweepark onder druk van ons en vele anderen ingetrokken. Nu gaat zij alsnog uitvoering geven aan de motie van april 2016 om een gelijkwaardige afweging van stads- en zeezijde mogelijk te maken. Daarvoor wil zij nu ook álle mogelijke belanghebbenden in het proces betrekken.

In deze brief aan de gemeenteraad beschrijft het bestuur hoe dat zal verlopen:

  • “In de eerste participatiefase verzamelen we belangen, feiten en onderzoeksvragen en verkennen we eerste oplossingsrichtingen.
  • Tijdens de zomerperiode zullen we de oplossingsrichtingen verder onderzoeken.
  • Na de zomer werken we de varianten verder uit, samen met de stad en andere betrokkenen.”

Zoals u van ons mag verwachten zal de wijkvereniging hierin volop  participeren, c.q. streng toezicht houden.