Super Hoogbouw op Connexxion komt dichterbij!

Dinsdagavond 8 september heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling voor de tweede keer gesproken over de gebiedsvisie Schipholweg. De discussie in de commissie heeft over een aantal zaken in de gebiedsvisie duidelijkheid gegeven:

  • De bouwhoogte gaat minimaal naar 70 meter
  • De Parmentierweg blijft open
  • De geplande hoeveelheid kantoorruimte en woningen blijft gelijk

De fracties van de drie partijen (D66, Groenlinks en PvdA) die het gemeentebestuur vormen zijn van mening dat de maximum bouwhoogte zelfs 90 meter mag worden. Indien de ontwikkelaar dat wil mag het zelfs nog hoger

Op donderdag 17 september beslist de gemeenteraad definitief over de gebiedsvisie Schipholweg. De drie coalitie partijen hebben de meerderheid in de raad, dus dat betekent dat de bouwhoogte naar 90 m wordt opgeschroefd.  Dit is nooit aan de orde geweest bij de participatie en de inspraak!

Waarom moet ik dit weten vraagt u zich misschien af, daartoe het volgende:

  • De Schipholweg ligt net achter het spoor. Wat daar gebeurd heeft direct effect op de zichtlijnen, schaduwwerking en windhinder in onze wijk.
  • De Connexxion-locatie is binnenkort bouwterrein en behoort volgens de gemeente tot het Stationsgebied waar nu al tot 70 meter hoog gebouwd mag worden.
  • Het afsluiten van de Parmentierweg zou hebben geleid tot meer verkeer op de Rijnsburgerweg. Dit heeft de raadscommissie voorkomen.

Naast het LEAD project wordt de Schipholweg de 2e plek, die significant afwijkt van de hoogbouwvisie. Wat betekent dit voor de bouwhoogte op de Connexxion locatie, gaat ook daar bouwen tot 90 meter (of hoger!) mogelijk gemaakt worden door de gemeente?

Voor het juiste perspectief: het Achmea gebouw net achter onze wijk is 46 meter hoog, de woontoren “De Kijker” (Bargelaan) is 52 meter hoog. Ook het Level gebouw is met 47 meter duidelijk lager dan de voorgestelde 90 meter. Bovengenoemd gebouwen zijn allemaal bestaande opvallende hoge gebouwen die nog maar de helft aan hoogte hebben van wat er bij de Schiphol weg als redelijk wordt gezien. Reden tot zorg menen wij.

Als wijkvereniging hebben we plannen voor het Connexxion terrein voorgesteld waar rond de 100 – 150 woningen konden worden gebouwd. Dit is een plan dat qua zichtlijnen en presentatie past bij onze wijk. Nu bij de Schipholweg dit soort duizelingwekkende hoogtes realiteit dreigen te worden, vrezen wij dat ook op het Connexxion terrein een gebouw gaat komen dat hoog en massief is en totaal niet past in de bestaande wijk.