Uitkomst enquête herinrichting Houtkwartier Oost

Vrijdag 4 september is de bewonersparticipatie deel 2 bij het project Herinrichting Houtkwartier Oost afgesloten. Het is fijn dat zo veel mensen hun stem hebben laten horen. We bedanken iedereen, die heeft bijgedragen.

De gemeente zal de resultaten van de enquetes op de DoeMee site uiterlijk in de week van 21 september per brief aan de bewoners bekendmaken incl. de cijfers. De resultaten worden ook gepubliceerd op de DoeMee website. Het beeld van de uitkomsten is als volgt:

  • Voor de groene corridor in de Boerhaavelaan heeft een grote meerderheid van de bewoners gekozen voor de slinger variant. Dat is in lijn met het Beeldkwaliteitsplan en de delen van de groene corridor, die al gerealiseerd zijn of in ontwikkeling zijn.. De stadsecoloog wordt betrokken bij de verdere uitwerking.
  • Bij de voethekjes rond de middenberm in de Boerhaavelaan is het beeld dat 50% deze behouden en 50% wil ze verwijderen. De interpretatie is, dat we moeten voorkomen dat men auto’s kan parkeren in de middenberm. Dat kan je ook realiseren met hoge banden of met een groene heg rondom de middenberm. De gemeente wil de voethekjes liever niet.
  • Met betrekking tot de vuilcontainers is het beeld eenduidig. Vuilcontainers weg uit de middenberm en voor het restafval ondergrondse containers.
  • Met betrekking tot de Mariënpoelstraat ZuidWest kiest een grote meerderheid van de bewoners voor de woonerf variant.
  • Voor het parkeren zijn de uitkomsten niet eenduidig. Een deel van de bewoners wil de huidige parkeerplaatsen behouden. Een ander deel wil parkeerplaatsen laten vervallen en in plaats daarvan meer groen. Andere bewoners willen meer oplaadplaatsen. Het is nodig om de parkeerproblematiek verder te bekijken (incl. de toezeggingen die de gemeente heeft gedaan aan de school Leystede, de gedane toezeggingen aan Duwo voor de studentenflat in het Schilperoortpark en de consequenties van de parkeernorm “nul” voor het Stationsgebied en de Connexxion locatie). Uiteraard is ook afstemming nodig met het project masterplan verkeer Houtkwartier.
  • De parkeerplaatsen in de Mariënpoelstraat tussen de knip en de Rijnsburgerweg hoeven niet te vervallen. Een aantal bewoners van de Rijnsburgerweg heeft bezwaren tegen het verplaatsen van de knip. Toch wil de gemeente de knip verplaatsen. Het gaat hier over de verkeersveiligheid en dat heeft prioriteit. In de nota fietsbeleid heeft de gemeente aangegeven om het fietspad aan de oneven kant van de Rijnsburgweg te willen verbreden. Dat is ook een reden om de knip te verplaatsen.

De gemeente heeft aangegeven, dat er 2 nieuwe schoolzones komen:

  • De hele van Swietenstraat wordt een schoolzone voor de Leystede school
  • In de Mariënpoelstraat wordt een schoolzone aangelegd in het deel van de straat bij de school De Vlieger.

De 3e partiecipatieronde is gepland voor de 2e helft van oktober.