Wijziging Bestuurssamenstelling

Met ingang van 22 januari j.l. is Stijn Hemel uit het bestuur van de wijkvereniging getreden. Wij danken Stijn voor het werk dat hij voor de wijkvereniging heeft gedaan.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur.