Globale Bouwplannen Connexxion bekend

De plannen rondom het stationsgebied beginnen wat meer vorm te krijgen en dat is ook voor onze wijk van groot belang, het station is onze grote buurman. Afgelopen week is de conceptvisie voor het stationsgebied gepubliceerd en daar maakt het Connexxion terrein onderdeel van uit.

In de de nieuwsbrief kunt u alles lezen over de plannen voor het Connexxion terrein. De nu gepresenteerd plannen hebben veel gemeen met de eerder door ons gepresenteerd voorstellen. In eerste instantie zijn we dus voorzichtig enthousiast over deze voorstellen. Graag horen we van u hoe u over de plannen denkt.