Zet 7 maart in uw agenda: Ledenvergadering Houtkwartier

Op 7 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging Houtkwartier plaats. Betalende leden van de vereniging kunnen dan besluiten nemen over het werk van de vereniging. Stukken voor de vergadering kunt u opvragen via de pagina Ledenvergadering op deze site.

Uiteraard zijn ook niet-leden van harte welkom. Wij zullen de agenda huis-aan-huis verspreiden. De belangrijkste punten op deze ALV zullen zijn:

  • verwelkoming nieuwe bewoners Agneslocatie
  • activiteitenprogramma 2016
  • lopende zaken: Dieperhout, Evenementenregeling, Verkeersdruk
  • nieuwe zaken: verplaatsing Busstation
  • verkiezing nieuwe bestuursleden
  • jaarrekening 2015, begroting en contributie 2016