DUWO Schilperoortpark: meer groen en meer oog voor de omgeving.

Onlangs is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een studenten-woontoren door DUWO in het Schilperoortpark. De toren staat aan de rand van het Houtkwartier en zal een dusdanige hoogte hebben dat iedereen deze van uit zijn of haar huis en tuin zal kunnen zien. Naast het ter discussie stellen van de buitenproportionele hoogte (67 meter) is ook het esthetische aspect (zie afbeelding) van deze toren voor alle bewoners van onze wijk van groot belang. Ondanks het feit dat de toren in onze achtertuin komt heeft niemand de mogelijkheid gehad om mee te denken over deze toren.

Vandaar dat wij als wijkvereniging bezwaar maken tegen deze toren. Het bezwaarschrift vindt u hier . Als u bezwaar wilt maken kunt u als u wilt dit concept of delen eruit gebruiken voor uw eigen bezwaarschrift,