Nieuwe Boerhaave-toren hoger en groter!

De Boerhaave-stichting is druk doende om in 3 stadia een groot deel van het oppervlak tussen de Boerhaavelaan, Marienpoelstraat en de van Swietenstraat opnieuw te bebouwen. Het laatste deel van dit project is de vernieuwing van de toren.

Initieel was het de bedoeling de toren van de stichting Boerhaave te renoveren. Onlangs is duidelijk geworden dat de toren geheel nieuw gebouwd zal gaan worden. De plannen waarvoor nu een omgevingsvergunning is aangevraagd laten zien dat de nieuwe toren zowel hoger als ook groter (bebouwd oppervlakte) wordt dan de bestaande bouw. Beide zaken zijn in strijd met het geldende bestemmingplan.

Daarnaast is er het beeldkwaliteitsplan voor het Houtkwartier en de nieuwe toren past wat ons betreft niet in dat beeldkwaliteitsplan.

Om bovenstaande redenen heeft de wijkvereniging gemeend bezwaar te moeten aanteken tegen de vergunningverlening. Het bezwaarschrift vindt u hier. Het staat een ieder vrij om naar believen tekst uit dit bezwaarschrift te gebruiken voor eventuele eigen bezwaarschriften