februari 2020 Nieuwsbrief Houtkwartier

Ook in februari hebben we weer een NIeuwsbrief voor onze wijk. Het verheugende is dat we als wijkvereniging merken en zien dat we steeds betere kunnen samenwerking met de gemeente. Dit uit zich in meer projecten die vanuit de gemeente in een vroeg stadium aan de wijk worden voorgelegd en waar u, als bewoner, zich echt over uit kan spreken.

In deze nieuwsbrief staan een drietal projecten die in de komende weken/maanden aan u wordt voorgelegd en waar u als bewoner iets over mag vinden en zeggen. Dat verheugd ons zeer en we hopen dat u in grote getale gebruik maakt van de mogelijkheid om met de gemeente in gesprek te gaan

Hier vindt u de nieuwsbrief.