Groene Corridor maakt Leiden nog Biodiverser !

Het laatste nieuws over onze Groene Corridor

Via dit bericht willen we jullie informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze Groene Corridor. Er is nog niet veel echt zichtbaar. Achter de schermen zijn er echter allerlei ontwikkelingen. Het is 7 jaar geleden, dat de gemeenteraad op meerdere momenten heeft besloten om de Groene Corridor aan te leggen. Dit is een compensatie voor het vele groen, dat in onze wijk is verdwenen.

De aanleg van de Groene Corridor moet leiden tot een resultaat waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Het is de bedoeling om dit samen met alle betrokkenen te realiseren. Het gaat om een samenwerkingen tussen de gemeente, alle bewoners van de wijk, Alrijne en de vereniging vrienden van de Leidse Hout. Elke bewoner kan bijdragen aan de realisatie. Het resultaat kan door iedereen worden gebruikt. Elke bewoners kan bijdragen aan het beheer en onderhoud.

De Groene Corridor moet een verbinding vormen tussen het Singelpark en de Leidse Hout. Het moet de biodiversiteit versterken. Het zal bijdragen aan de klimaatadaptie. Het moet passen en aansluiten bij de karakteristieken van de verschillende onderdelen van de wijk. Er is een “groene draad” nodig. Het is aan het bestuur van de wijkvereniging om de samenhang van alle verschillende initiatieven te borgen. Het bestuur zal ook later dit jaar een avond organiseren voor alle bewoners.

In november 2018 hebben we onze Groene Corridor uitgebreid besproken met de toenmalige wethouder Martine Leeuwis. In mei 2019 hebben we dit ook aan de orde gesteld tijdens het stadsgesprek over Groene Kansen in de stad. 

In januari 2020 hebben we de Groene Corridor en met name het deel tussen het station en het Singelpark onder de aandacht gebracht van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Dit is gebeurd in het kader van het opstellen van een nieuwe gebiedsvisie voor de ontwikkeling van het Stationsgebied. Ruud Hommes, bewoner van onze wijk en voorzitter van de vereniging Vrienden van de Leidse Hout, heeft daar op ons verzoek ingesproken.

Afgelopen woensdag 15 april is er een overleg geweest met wethouder Ashley North over het project Herinrichting Houtkwartier Oost, omdat we nog niet helemaal tevreden zijn over de Nota van Uitgangspunten. Aan het eind van dat overleg heeft hij aangegeven, dat de realisatie van de Groene Corridor binnen 2 -3 weken daadwerkelijk gaat beginnen. Hij doelde daarbij op het deel van de Groene Corridor, dat rondom het Alrijne ziekenhuis wordt gerealiseerd. Deze plannen zijn in september 2018 gepresenteerd.

In de Boerhaavelaan heeft een groep van 20 bewoners vorig jaar een lijst met wensen opgesteld. Afgelopen donderdag is er een overleg geweest tussen de gemeente, het bestuur van de wijkvereniging en de bewoners. Er is afgesproken, dat de gemeente in de komende weken een ontwerp maakt. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de “groene draad”.  Midden mei wordt het ontwerp gepresenteerd en besproken. We hebben geconstateerd, dat initiatieven in het kader van “Samen aan de slag” prima samen kunnen gaan met de realisatie van de Groene Corridor. Ook het oostelijk deel van de Boerhaavelaan, de van Swietenstraat en de Mariënpoelstraat zullen groen worden ingericht.

De bewoners van de voormalige Agnes locatie zijn ook bezig met de uitvoering van plannen om deze locatie verder aan te kleden. Dit gebeurt in het kader van “Samen aan de slag” in een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de betreffende bewoners. De plannen zien er goed uit. Het is echter wel belangrijk, dat dit aansluit bij het grotere geheel van de wijk en de behoeften van alle bewoners. Het bestuur van de wijkvereniging zal dit bespreken met de betreffende initiatiefnemers.

Op de agenda van de gemeenteraad van a.s. donderdag 23 april staat o.a. het document “Leiden Biodivers en klimaatbestendig, Samen maken we Leiden groener! Uitvoeringsprogramma 2020-2023”. Tot onze grote verbazing wordt onze Groene Corridor niet genoemd in dit document. Dat lijkt een omissie. Uiteraard brengen we dit onder de aandacht bij de wethouders en de raadsleden.