Gemeente “koopt” Connexxion locatie

De eigenaar heeft aangegeven de Connexxion locatie te willen verkopen. De huidige huurovereenkomst loopt nog 4 jaar. Het gemeentebestuur heeft aan de raad voorgesteld om voor deze locatie de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing te verklaren. Dit betekent, dat de eigenaar de locatie bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden.

Argumenten van de gemeente:

  • De locatie ligt in de verstedelijkings-as Plesmanlaan-Schipholweg-Willem de Zwijgerlaan, aan de Leidse Ring Noord en is in potentie een grote en hoogwaardige binnenstedelijke woningbouwlocatie waarvoor in het verleden ter referentie een initiatiefplan is ontwikkeld met ca. 350 – 400 woningen.
  • De locatie biedt kansen om in de toekomst onderdeel te worden van de stationsgebieds-ontwikkeling aan de Bio Science Parkzijde van Leiden CS.
  • De locatie geeft ‘schuifruimte’ binnen de fasering van de ontwikkeling van het gebied.
  • De locatie ligt in de directe invloedssfeer van de gebiedsvisie Schipholweg (in wording) en de ambities van de Duurzaamste kilometer.
  • Het uitgangspunt zal zijn het comprimeren en intensiveren van het gebruik van het perceel.
  • De locatie huisvest de huidige busremise, essentieel voor het functioneren van het huidig busstation
  • Voor een optimaal functionerend toekomstig openbaar vervoer is de locatie gewenst. Bijvoorbeeld gedeeltelijk als bus-buffer of voor het huisvesten van tijdelijke functies, bijvoorbeeld een tijdelijk busstation.

Volgens het huidige bestemmingsplan is de bestemming wonen en verkeer. Als op deze locatie 350 – 400 woningen worden gebouwd zal dat een grote impact hebben op onze wijk. In het verleden (discussies over bestemmingsplan Dieperhout) heeft de gemeente altijd ontkend, dat er een plan was voor het bouwen van zoveel woningen op deze locatie. Nu wordt het bestaan van een dergelijk plan formeel bevestigd. Dit komt de geloofwaardigheid van de gemeente niet ten goede.