Gemeente negeert belangen wijkbewoners

on

Er is de afgelopen jaren flink gebouwd in de wijk, eerst op de Agnes locatie en nu op ROC locatie aan de Dieperpoellaan. Bij deze bouwactiviteiten zijn we als buurt in meer of mindere mate betrokken geweest. Afspraken zijn gemaakt over de werktijden, bescherming van de (fietsende) scholieren, beperken van geluidsoverlast en andere zaken. Afspraken die, afhankelijk van de aannemer, beter of slechter werden nagekomen. Met name bij het project op de ROC locatie zijn de afspraken op grote schaal niet nagekomen. In de komende jaren staan er nog enkele grote bouwprojecten op stapel:

  • Boerhave complex
  • VMBO Bonaventura

Beide projecten staan  (wederom) midden in de woonwijk en zullen overlast veroorzaken voor de bewoners. De gemeente heeft het bij beide projecten niet de moeite waard gevonden om de bewoners bij de bouw activiteiten te betrekken. Afspraken zijn er niet gemaakt.

Dit vinden we onacceptabel.

Als wijkvereniging vragen we de wethouder bouwzaken om de belangen van de buurtbewoners in de komende bouwprojecten te garanderen.