Hoe woont u in Leiden 2040?

De gemeente is begonnen met het inventariseren van de woonwensen van de Leidenaars. Onder de titel  “Leiden 2040” is er een schetsboek uitgebracht waarin een ieder zijn/haar woonideeën kan uitwerken. De gemeente verzamelt de schetsboeken en gaat, onder andere op basis daarvan, haar woonvisie voor de toekomst samenstellen. Uitgangspunt hierbij is dat Leiden in 2040 20.000 inwoners en 10.000 woningen meer heeft dan nu.