Leidse Hout: (hulp)Gidsen gezocht!

De afgelopen jaren heeft vrienden van de Leidse Hout het IVN bereid gevonden om Natuurexcursies te verzorgen in de Leidse Hout. Met veel genoegen hebben wij deze excursies onder uw aandacht gebracht. Wellicht is het u opgevallen dat de frequentie van de excursies is afgenomen.

Deze afname wordt niet veroorzaakt door een verminderde bereidheid tot organisatie. Per excursie zijn meestal 3 gidsen nodig (om niet te grote groepen te hebben). Doordat het moeilijk is om voldoende (hulp)gidsen te vinden voor de excursies, komt de organisatie in het gedrang.

Misschien zijn er onder de bewoners van het Houtkwartier mensen die graag gids willen zijn. De belangrijkste voorwaarde om een goede gids te zijn, is enthousiasme voor de Leidse Hout. Als hulpgids stem je met de gids een excursie af, bereid deze voor en je geeft de benodigde informatie tijdens de excursie.

Met een paar extra (hulp)gidsen kunnen we weer meer Natuurexcursies aanbieden in de Leidse Hout. Heeft u interesse om (hulp)gids te worden? Stuur een email aan: info@vriendenvandeleidsehout.nl !