Participatie Posthof rotonde komt niet van de grond

Al vele jaren bestaat vanuit de wijk de behoefte om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer over de Posthof rotonde te verbeteren. De gemeente heeft nu de Posthof rotonde onderdeel gemaakt van het project verbeteren verbinding-as Noord Zuid Bio Science Park (van Naturalis tot en met Posthof rotonde (zie de linker figuur). 

Aanleiding, doelstelling en scope zouden volgens de wijkvereniging breder moeten zijn. Er ontbreken diverse zaken waarover de wijk inzicht wil hebben (zie rechter figuur):

 • Er dienen 5 wegen te worden beschouwd in relatie tot de Posthof rotonde
  • Oversteek Mariënpoelstraat/Rijnsburgerweg
  • Oversteek Boerhaavelaan/Rijnsburgerweg
  • Kruispunt Bargelaan/Rijnsburgerweg
  • De impact van de bus routes
  • De impact op het verkeer van alle ontwikkelingen in en rondom onze wijk

Op donderdag 10 Januari is het bestuur van de wijkvereniging geïnformeerd over de plannen van de gemeente. Volgens de gemeente worden genoemde aspecten in een ander project opgelost. We hebben nadrukkelijk aangegeven, dat we een actieve participatie en goede samenwerking wensen. Met daarbij alle belanghebbenden en stakeholders in één traject en niet in allerlei afzonderlijke overleggen. Het is nu al 2 maanden volstrekt stil van de kant van de gemeente.