Voor of tegen extreem hoge woontorens op het Connexxion terrein?

In onze wijk ligt het Connexxionterrein. Een groot terrein dat de gemeente onlangs heeft gekocht. Eén van de mogelijke opties is om daar woningbouw te realiseren. Het getal van 350 – 400 woningen op het Connexxionterrein is meer dan eens door de gemeente genoemd. Een dergelijk groot aantal woningen kan alleen als er extreem hoge woontorens worden gerealiseerd.

De consequenties van een dergelijk groot aantal woningen gaan verder dan alleen de vraag van de hoogte. Het gaat ook over de consequenties voor parkeren, verkeer, geluid en de leefbaarheid in onze wijk. De gemeente maakt dergelijke grote aantallen woningen mogelijk door af te wijken van alle bestaande kaders zoals de hoogbouwvisie, parkeerverordeningen, parkeernormen.

Dit is exact wat er bij LEAD dreigt te gebeuren. Wat er bij LEAD en de Lammenschans-driehoek gebeurt is in de nabije toekomst makkelijk toepasbaar voor het Connexxion terrein. Dit handelen van de gemeente vinden wij als wijkvereniging niet acceptabel. Steun daarom, ook als bewoners van het Houtkwartier, het LEAD-initiatief om een referendum over de bouwhoogte te beginnen.

Ga naar www.leiden.nl/referendumverzoeklead en laat uw stem horen. Met uw digid is het 2 minuten werk. U kunt ook naar eén van de locaties (zie Stadskrant) gaan om een handtekening te zetten.

Daarnaast dient het bestuur van de wijkvereniging een zienswijze in over het concept van de gewijzigde parkeerverordening en parkeernormen. Dit kan iedereen ook op persoonlijke titel doen tot uiterlijk 13 juni.