Nieuwsbrief Connexxion terrein

Geachte bewoners op velerlei verzoek heeft de wijkvereniging een samenvatting gemaakt van alles wat ons bekend is met betrekking tot de ontwikkeling van de Connexxion-locatie. De nieuwsbrief vind u hier