Kom op 7 juni meepraten over het busstation

on

Op woensdagavond 7 juni is er opnieuw een openbare bijeenkomst in het ‘participatieproces’ over het busstation. De bedoeling is op die avond ‘mogelijke locaties te benoemen en een begin te maken met afwegingscriteria’. Wijkvereniging Houtkwartier is bijzonder kritisch over deze gang van zaken. Komt daarom allen uw eigen stem laten horen.

Woensdagavond 7 juni, 18.30 – 21.30 uur, Stationsplein 107, iedereen is welkom

Onhaalbare planning voor noodzakelijke herziening Stationsgebied

In opdracht van het gemeentebestuur houden de procesbegeleiders Tom den Boer en Monique Broekhoff vooralsnog vast aan de planning van het participatieplan. Op maandag 29 mei willen zij ons de opbrengst van de bijeenkomst van woensdag 17 mei toesturen.

De ‘participatieplanning’ gaat ervanuit dat de gemeenteraad in oktober (en dus B&W al in september) een volledig onderbouwde afweging van twee mogelijke locaties voorgelegd zal krijgen.

Dit vinden wij om meerdere redenen volstrekt onhaalbaar:

  • op 17 mei constateerden alle aanwezigen dat de huidige ideeën over de ontwikkeling van het Stationsgebied volkomen onevenwichtig zijn opgesteld
  • zorgvuldige onderzoeken vergen veel meer tijd dan twee zomermaanden