Provinciale Staten fracties willen ook dat gemeenteraad Leiden echt nadenkt

En groot gelijk!

Er zijn natuurlijk vóór- en tegenargumenten voor het aanleggen van een busstation tussen Poortgebouw en de villa aan de Rijnsburgerweg. Wij – en nu dus ook VVD, SP en CDA in Provinciale Staten – roepen de gemeenteraad op hier zonder vooroordelen naar te kijken. Wegen die voordelen wel voldoende op tegen de nadelen?

Vóór

 • de verfraaiing van de entree van de stad aan de ‘voorzijde’ van het station
 • verdwijnen van busverkeer uit de wandelroute naar de stad en verdwijnen van busverkeer uit de wandelroute naar LUMC
 • bouwgrond aan de ‘voorzijde’ van het station

Tegen

 • langere busreistijden
 • deel van de binnenstad slechter per bus bereikbaar
 • verkeersdrukte Bargelaan/Rijnsburgerweg groeit sterk
 • leefklimaat Rijnsburgerweg verslechtert
 • dure aanpassing kruising Rijnsburgerweg/Wassenaarseweg
 • dure aanpassing van álle kruisingen op de route over het Biosciencepark
 • meer busverkeer kruist de wandelroute station/Hogeschool
 • laatste beetje groen aan de zeezijde (de groene entree richting de Hout) verdwijnt
 • doorstroming verkeer door, in en uit de wijk Houtkwartier verslechtert

Overigens

 • de ontwikkeling van het Rijnsburgerblok zal de verkeersdrukte op de Rijnsburgerweg toch al doen toenemen
 • diezelfde ontwikkeling en de leegstand van LEVEL maakt de ontwikkeling van nog meer kantoren en winkels tamelijk overbodig

Oh ja: VVD en SP zijn twee partijen die in Leiden in het college zitten.