ROVER’s redelijke verzoek: ‘Raad houd vast aan je uitgangspunten’

Vandaag stuurde ROVER een redelijke vraag per brief aan de gemeenteraad: ‘Wij verzoeken u om uw uitgangspunten voor het beoordelingskader duidelijk mee te geven.’

Waarom? Omdat het is opgevallen dat in de brief van burgemeester en wethouders van 27 juni over ‘het participatieproces locatiekeuze busstation’ “wel uw [de gemeenteraad, red.] constateringen in de motie VOD van 21 april 2016 worden aangehaald, maar niet uw verzoek“. Dus zegt ROVER dat daarom de uitgangspunten van de gemeenteraad “onvoldoende aandacht krijgen, zowel in de onderzoeksagenda als in het beoordelingskader“.

ROVER vreest – ons inziens, terecht – dat het beoordelingskader “lijkt uit te draaien op net zo’n kleurenmatrix als in het niet ingediende ontwerpraadsvoorstel met onduidelijke scores en willekeurige assen.” Een alleszins redelijk verzoek dus van ROVER aan de gemeenteraad “om uw uitgangspunten voor het beoordelingskader duidelijk mee te geven.

 

Uitgangspunten

Welke uitgangspunten? Deze:

1. Ontvlechting van verkeersstromen (voetganger, fiets OV en auto)
2. Een goede oplossing voor het openbaar vervoer (reistijden, kilometers)
3. Verbetering van het verblijfsklimaat aan beide kanten van het station

 

Lees de hele brief hier (PDF)