Wijkvereniging in gesprek met Wethouder Leeuwis

De wijkvereniging heeft onlangs overleg gehad met wethouder Martine Leewis, verantwoordelijk voor Stedelijk Beheer, Bereikbaarheid en Groen.

We hebben een goed gesprek gehad en lijken eenzelfde kijk te hebben op hoe zaken zouden moeten lopen: Vroegtijdige betrokkenheid van de wijk, integraal kijken en pas aan het eind convergeren. Toekomstbestendig en vooral kijken naar wat er in de omgeving van de wijk gebeurt.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 Verkeersveiligheid in de wijk:

– Project tot verbetering doorstroming en verkeersveiligheid (toekomstige bus routes?)

– Toekomstgericht verkeersmasterplan

– Betere ontsluiting van de wijk

Groene Corridor in de wijk

–  Plan voor een groene corridor van Station naar de Leidse Hout

–  Afstemmen met Stedelijk Beheer i.v.m. groot onderhoud Boerhaavelaan en Mariënpoelstraat.

Aanspreekpunt voor de wijk

Wij willen een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente om bijvoorbeeld betere (veiligheids-)plannen bij de bouw van de VMBO en de Stichting Boerhaave te regelen.