Aanpassing van de Posthof-rotonde !

In juli heeft de gemeenteraad, via de kaderbrief 2019, een budget gereserveerd voor het oplossen van verkeersknelpunten aan de oostzijde van het Bio Science Park/westzijde Leiden Centraal Station. Het gaat om een budget van € 15 mln.

Concreet gaat het om het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op de Rijnsburgerweg,  de Wassenaarseweg,  de Albinusdreef en de Sandifortdreef (route richting Leidse Hogeschool en Naturalis). De Posthof rotonde is een onderdeel van deze route. De helft van het genoemde budget is bestemd voor de aanpassing van de Posthofrotonde.

Opmerkelijk is dat deze route een grote rol heeft gespeeld in de discussies over het nieuwe busstation. Dit komt nu op deze manier terug als een “nieuw” project. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een ambtelijke projectopdracht. Men is op zoek naar een projectmanager.

Tijdens de planning van het nieuwe busstation is al een ontwerptekening gemaakt voor de aanpassing van de Posthof rotonde. Dit ontwerp is terug te vinden in één van de vele stukken over het nieuwe busstation en vormt de basis voor de huidige plannen.  Het gaat om een document waarin alle knelpunten op de destijds geplande bus routes zijn geïnventariseerd en hoe deze  opgelost kunnen worden.

In het geval van de Posthof rotonde gaat het om het verschuiven van de rotonde richting Wassenaarseweg en het omhoog brengen van de rotonde. Dit moet de aanleg van een fietstunnel onder de Rijnsburgerweg/Posthof rotonde met een T-kruising aan de kant van de bloemenwinkel, mogelijk maken.