‘Gemeenteraad: weet u zeker dat u het busstation wil verplaatsen?’

Hét grote knelpunt blijft verkeer(sveiligheid)

Afgelopen september gooide wethouder Robert Strijk een bommetje bij alle bewoners in de bus. Een brief waarin hij vrolijk meldde dat ‘het inpassingsonderzoek naar de verplaatsing van het hele busstation naar de Terweelocatie een positief resultaat had.’ Daarmee zet het bestuur een eerste stapje naar het doordrukken van dit onzalige plan. Burgers mogen hier totnutoe niet over meepraten.

Het gemeentebestuur heeft zich al in 2012 voorgenomen het busstation te verplaatsen naar de Zeezijde. De locatie is echter krap. En men heeft nu in gedachten het verkeer via Bargelaan/Rijnsburgerweg af te handelen (In het voornemen van 2012 ging men nog uit van verkeersafhandeling langs de voorzijde van het LUMC). Dat gaat gevolgen hebben voor de Rijnsburgerweg en de Posthofrotonde.

Dit is ‘de Terweelocatie’:terweelocatie

 

 

De verplaatsing van het busstation kan in 2012 wel zijn voorgenomen door de gemeenteraad, maar het lijkt ons dat het de bedoeling is om onderzoeken te doen naar reële haalbaarheid op een serie samenhangende aspecten zoals verkeersdrukte, luchtkwaliteit, ruimtegebruik, omgeving. Dus niet om voornemens achteraf recht te praten.

Een werkgroep ‘Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde’ bestaand uit bezorgde burgers uit Vogelwijk, Raadsherenbuurt en onze wijk, heeft afgelopen week een zorgvuldige brief aan de raad geschreven: “Wij roepen uw Raad dan ook op het College te vragen met een open blik onderzoek te verrichten naar de vraag of een verplaatsing van het busstation verstandig is.”

Het bestuur van de wijkvereniging onderschrijft deze oproep.

Loman Leefmans van het Leidsch Dagblad maakte er van dat wij het gemeentebestuur van ‘vuil spel’ beschuldigen. Die woorden zijn dus geheel voor zijn rekening.